Τα τελευταία νέα μας

Επανεκκίνηση Εστίασης – Επιδότηση Κεφαλαίου Κίνησης σε Επιχειρήσεις Εστίασης για Προμήθεια Πρώτων Υλών

Ανακοινώθηκε η νέα δράση «Επιδότηση Κεφαλαίου Κίνησης σε Επιχειρήσεις Εστίασης για Προμήθεια Πρώτων Υλών – Επανεκκίνηση Εστίασης», μέσω του προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα- Επιχειρηματικότητα- Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ 2021-2027. Λήπτες της ενίσχυσης είναι οι Επιχειρήσεις Εστίασης, ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, που νομίμως λειτουργούν και δραστηριοποιούνται στη χώρα.

Η ΔΡΑΣΗ

Η δράση θα έχει προϋπολογισμό 330 εκατομμυρίων ευρώ εκ των οποίων διακόσια ογδόντα εκατομμύρια ευρώ (280.000.000€) θα δωθούν σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και πενήντα εκατομμύρια ευρώ (50.000.000€) σε Μεγάλες Επιχειρήσεις, με σκοπό την παροχή κεφαλαίου κίνησης στις επιχειρήσεις εστίασης για την αγορά πρώτων υλών.

Το ποσό της ενίσχυσης θα ανέρχεται στο 7% του τζίρου του κύριου ΚΑΔ  εστίασης ή του ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα του 2019, το οποίο θα πρέπει να έχει αναλωθεί σε αγορά πρώτων υλών έως τις 31/12/2021.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ

Ως ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων ορίζεται η Παρασκευή 14/05/2021 και ώρα 10:00 με καταληκτική ημερομηνία την Παρασκευή 30/07/2021 και ώρα 15:00.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Επιχειρήσεις Εστίασης, ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, οι οποίες θα πρέπει να δραστηριοποιούνται σε τουλάχιστον έναν από τους ακόλουθους ΚΑΔ: 
56.10: Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης,
56.21: Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις,
56.29.20: Άλλες υπηρεσίες εστίασης
56.30: Δραστηριότητες παροχής ποτών.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ

  1. Σε κάθε επιχείρηση (διακριτό ΑΦΜ) να έχει επέλθει μείωση του ετήσιου τζίρου 2020 σε σχέση με το 2019 τουλάχιστον 30%
  2. Επιχειρήσεις εστίασης που είναι υπόχρεες σε υποβολή περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ
  3. Συσταθείσες επιχειρήσεις εντός του 2020 εντάσσονται αυτοδικαίως στη δράση
  4. Επιχειρήσεις που συστάθηκαν εντός του 2019 για την πτώση του τζίρου υπολογίζεται ίσος αριθμός ημερών λειτουργίας.
  5. Επιχειρήσεις εστίασης που ήταν σε στάδιο κατασκευής το 2019 και ξεκίνησαν να έχουν έσοδα το 2020 αντιμετωπίζονται ως συσταθείσες εντός του 2020

Στη δράση θα περιλαμβάνονται ,υπό την προϋπόθεση πλήρωσης ορισμένων κριτηρίων του ΕΣΠΑ, και οι επιχειρήσεις franchise .

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

  • Οι δαπάνες των επιχειρήσεων για την προμήθεια πρώτων υλών είναι επιλέξιμες από την 1η Απριλίου 2021 και μετά.
  • Η καταβληθείσα προκαταβολή κεφαλαίου κίνησης για την προμήθεια πρώτων υλών θα πρέπει να έχει αναλωθεί από την ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών έως 31.12.2021.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 694 14600 59 και στο info@gmgsolutions.gr.

gmgadministratorΕπανεκκίνηση Εστίασης – Επιδότηση Κεφαλαίου Κίνησης σε Επιχειρήσεις Εστίασης για Προμήθεια Πρώτων Υλών