Τα τελευταία νέα μας

ΕΣΠΑ: Ο Β’ κύκλος του προγράμματος e-λιανικό λήγει στις 29/9/2021

Απόκτησε τώρα Ε-shop!
Δωρεάν με 100% επιδότηση μέσω ΕΣΠΑ έως 5000€

 • Σχεδιασμός και κατασκευή
 • Domain name (για 2 έτη)
 • Φιλοξενία και υποστήριξη για 2 έτη
 • Προετοιμασία και υποβολή του φακέλου για το ΕΣΠΑ
 • Εκπαίδευση στη χρήση του E-shop

Δικαιούχοι της δράσης:

Μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του λιανικού εμπορίου και διατηρούν φυσικό κατάστημα ή σε διακριτό της οικίας τους χώρο ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή,  που λειτουργούν νομίμως στη χώρα και έχουν κάνει έναρξη στην αρμόδια ΔΟΥ.
Οι επιχειρήσεις διακρίνονται σε:

 • Υφιστάμενες που έχουν συσταθεί και έχουν αποκτήσει επιλέξιμο ΚΑΔ έως και την 30/09/2019
 • Νεοσύστατες που έχουν συσταθεί και έχουν αποκτήσει επιλέξιμο ΚΑΔ από 1/10/2019 μέχρι την ημερομηνία προκήρυξης της Δράσης (25/6/2021).

Επιδότηση:

 • Έως 5.000 ευρώ σε κάθε επιχείρηση με διακριτό ΑΦΜ για την απόκτηση εξοπλισμού πληροφορικής (30% μέγιστο επιλέξιμο ποσοστό του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού)  και την υλοποίηση άυλων ενεργειών (λογισμικό/υπηρεσίες) με σκοπό την ανάπτυξη και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος.
 • Έως 1.500 ευρώ για αναβάθμιση ηλεκτρονικού καταστήματος εφόσον η επιχείρηση το διέθετε ήδη πριν τις 18/3/2020.

Βασικές Προϋποθέσεις:

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει, μεταξύ άλλων:

 • να δραστηριοποιούνται στο λιανεμπόριο (ΚΑΔ 47 και αναλυτικοί αυτού με όπως περιγράφονται στο Παράρτημα Χ) είτε ως κύρια δραστηριότητα, στην έδρα ή στο υποκατάστημα, είτε ως δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα έσοδα.
 • να διατηρούν Φυσικό Κατάστημα λιανικής πώλησης ειδών, σε διακριτό της οικίας τους χώρο, δηλαδή εμπορικό χώρο που υποδέχεται και εξυπηρετεί πελάτες.
 • να έχει ανασταλεί η λειτουργία τους για τουλάχιστον μία ημέρα στο διάστημα από την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και μετά.

οι υφιστάμενες επιχειρήσεις να έχουν μείωση τουλάχιστον 20% στον κύκλο εργασιών τους κατά το 4ο τρίμηνο του έτους 2020 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του έτους 2019. Για τις νεοσύστατες η μείωση θα θεωρηθεί 100% στον κύκλο εργασιών τους.

Ο χρόνος που δίνεται στις επιχειρήσεις που εντάσσονται για την κατασκευή του ηλεκτρονικού καταστήματος είναι 6 μήνες.

Δείτε την πλήρη πρόσκληση εδώ

Η GMG Solutions αναλαμβάνει πλήρως την αξιολόγηση της επιχείρησης σας, την υποβολή του φακέλου και την υλοποίηση του έργου!

Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2651 181348 & 694 14600 59 και στο
info@gmgsolutions.gr για να συζητήσουμε τη δική σας επένδυση!

gmgadministratorΕΣΠΑ: Ο Β’ κύκλος του προγράμματος e-λιανικό λήγει στις 29/9/2021