Τα τελευταία νέα μας

Κατασκευή ή αναβάθμιση E-Shop με επιδότητση 90% μέσω voucher

Νέο Πρόγραμμα Επιδότησης “Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ”

Η GMG Solutions, με μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ιστοσελίδων και την υλοποίηση επιδοτούμενων προγραμμάτων αναλαμβάνει πλήρως την υλοποίηση του έργου, είτε πρόκειται για κατασκευή e-shop, είτε πρόκειται για αναβάθμιση του υπάρχοντος e-shop σας.

Ένα νέο πρόγραμμα ψηφιακής αναβάθμισης στα πλαίσια του Ελλάδα 2.0 ξεκίνησε από τις 22 Ιουνίου για να υποστηρίξει την ψηφιακή αναβάθμιση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Στόχος του προγράμματος είναι η ενδυνάμωση των ψηφιακών δυνατοτήτων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της χώρας. Μέσω του προγράμματος οι 100,000 συμμετέχουσες εταιρείες θα έχουν την ευκαιρία μέσα από την απόκτηση νέων ψηφιακών υπηρεσιών και προϊόντων να:

 • εκσυγχρονίσουν την παραγωγική, εμπορική και διοικητική τους λειτουργία
 • αναβαθμίσουν τον τρόπο επικοινωνίας και συνεργασίας και να εισάγουν νέες μορφές υβριδικής εργασίας (hybrid workplace)
 • ψηφιοποιήσουν τις ηλεκτρονικές συναλλαγές με πελάτες και συνεργάτες περιλαμβανομένου και του ηλεκτρονικού εμπορίου (κατασκευή ή αναβάθμιση e-shop)
 • αυξήσουν το επίπεδο ασφάλειας και εμπιστοσύνης στις ηλεκτρονικές συναλλαγές

Για την συμμετοχή τους στο πρόγραμμα οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις θα πρέπει να ανταποκρίνονται αθροιστικά στις παρακάτω προϋποθέσεις:

 1. Να δραστηριοποιούνται στην Ελληνική επικράτεια με ελληνικό ΑΦΜ
 2. Να είναι ενεργές κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα
 3. Να έχουν ιδρυθεί/συσταθεί πριν την 01.01.2022.
 4. Να δραστηριοποιούνται σε επιλέξιμη δραστηριότητα
 5. Να έχουν τουλάχιστον 0,01 ΕΜΕ (υπάλληλος εξαρτημένης εργασίας) κατά το έτος 2021

Οι δικαιούχοι του προγράμματος εντάσσονται στις παρακάτω κατηγορίες και υποκατηγορίες με κριτήριο την εξαρτημένη εργασία [τις ετήσιες μονάδες εργασίας (ΕΜΕ)]:

 • Κατηγορία 1: επιχειρήσεις με 1-10 υπαλλήλους (ΕΜΕ)
 • Κατηγορία 2: επιχειρήσεις με 10-25 υπαλλήλους (ΕΜΕ)
 • Κατηγορία 3: επιχειρήσεις με 25-50 υπαλλήλους (ΕΜΕ)
 • Κατηγορία 4: επιχειρήσεις με 50-250 υπαλλήλους (ΕΜΕ)

Ανάλογα με την κατηγορία της επιχείρησης και τους υπαλλήλους που απασχολούσε το 2021, επιδοτείται και με το ανάλογο ποσό. Για παράδειγμα επιχείρηση που είχε 1-5 άτομα προσωπικό επιδοτείται με κουπόνι 900,00€ και ιδία κεφάλαια 100,00€, μέχρι του ποσού των 1.000€ (καθαρή αξία, χωρίς ΦΠΑ). Με 5-10 άτομα προσωπικό η αξία του κουνπονιού ανέρχεται στα 1.800,00€, με ιδία κεφάλαια 200,00€ και συνολική αξία τα 2.000,00€ κ.ο.κ.

Η λήξη των αιτήσεων για τους δυνητικά δικαιούχους ορίζεται η 14/9/2022.

Επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας για να σας προτείνουμε τη λύση που ταιριάζει στην επιχείρησή σας.

gmgadministratorΚατασκευή ή αναβάθμιση E-Shop με επιδότητση 90% μέσω voucher