Τα τελευταία νέα μας

2η τροποποίηση της Απόφασης Έγκρισης Αιτήσεων Χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Δράσης «ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ».

Δημοσιεύθηκε η δεύτερη (2η) τροποποίηση της Απόφασης Έγκρισης Αιτήσεων Χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Δράσης «Επιδότηση Κεφαλαίου Κίνησης Πληττόμενων από την Πανδημία Τουριστικών Επιχειρήσεων Φιλοξενίας – ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» του ΕΠΑνΕΚ, σχετικά με την ένταξη χιλίων πεντακοσίων σαράντα τεσσάρων (1.544) αιτήσεων χρηματοδότησης, συνολικής δημόσιας δαπάνης 55.944.768,35 ευρώ.

Ειδικότερα: i) Οι χίλιες τετρακόσιες ενενήντα μία (1.491) αιτήσεις αφορούν σε Μικρομεσαίες επιχειρήσεις συνολικής δημόσιας δαπάνης 39.836.882,15 ευρώ, ii) oι σαράντα τέσσερεις (44) αιτήσεις αφορούν σε Μικρομεσαίες επιχειρήσεις με χρηματοδότηση άνω των 200.000,00 ευρώ, ανά επιχείρηση, συνολικής δημόσιας δαπάνης 13.750.122,61 ευρώ και iii) οι εννέα (9) αιτήσεις αφορούν σε Μεγάλες επιχειρήσεις, συνολικής δημόσιας δαπάνης 2.357.763,59 ευρώ. Τα συνολικά ενταγμένα έργα στη Δράση ανέρχονται σε δύο χιλιάδες πεντακόσια σαράντα οκτώ (2.548) και η συνολική δημόσια δαπάνη διαμορφώνεται σε 109.627.336,50 ευρώ.

Δείτε τη σχετική Απόφαση εδώ

gmgadministrator2η τροποποίηση της Απόφασης Έγκρισης Αιτήσεων Χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Δράσης «ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ».