Νέα

ΕΣΠΑ: Δημοσιεύθηκε η Απόφαση Ένταξης Ωφελούμενων στο πλαίσιο της Δράσης e-Λιανικό Β’ Κύκλος

Δημοσιεύθηκε η Απόφαση Ένταξης Ωφελούμενων στο πλαίσιο της Δράσης «E-λιανικό – Επιχορήγηση υφιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου, για την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος» (Β κύκλος) του ΕΠΑνΕΚ, σχετικά με την ένταξη χιλίων ενός (1.001) ωφελούμενων, με συνολική δημόσια δαπάνη 4.751.684,30 ευρώ. Δείτε την απόφαση ένταξης εδώ.

Η GMG Solutions αναλαμβάνει πλήρως την υλοποίηση του έργου, είτε πρόκειται για κατασκευή e-shop, είτε πρόκειται για αναβάθμιση του υπάρχοντος e-shop σας.

Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2651 181348 & 694 14600 59 και στο
info@gmgsolutions.gr για να συζητήσουμε τη δική σας επένδυση!

gmgadministratorΕΣΠΑ: Δημοσιεύθηκε η Απόφαση Ένταξης Ωφελούμενων στο πλαίσιο της Δράσης e-Λιανικό Β’ Κύκλος
Διαβάστε Περισσότερα

6η τροποποίηση της Πρόσκλησης της Δράσης «e-λιανικό» (Α κύκλος).

Ανακοινώθηκε η παράταση του χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσης της επένδυσης για τη Δράση του #ΕΠΑνΕΚ e-λιανικό (Α΄κύκλος) σύμφωνα με την 6η τροποποίηση της Πρόσκλησης Υποβολής Αιτήσεων.
Η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.
✅ Επίσης ποσοτικοποιούνται τα όρια επιχορήγησης για την αγορά εξοπλισμού και λογισμικού.

Η τροποποίηση περιλαμβάνει αλλαγές α) σχετικά με το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων, το οποίο επεκτείνεται από τους έξι (6) στους δώδεκα (12) μήνες, από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης και β) στη διαμόρφωση και ποσοτικοποίηση των ορίων επιχορήγησης για τις κατηγορίες του εξοπλισμού και του λογισμικού, με στόχο τη βέλτιστη απορρόφηση της επιδότησης στο πλαίσιο της Δράσης.

Η Δράση στοχεύει στην επιχορήγηση ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου για την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop) προκειμένου να στηριχθεί η λειτουργία τους κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορωνοϊού (COVID-19), να ενισχυθεί ο βαθμός ενσωμάτωσης της ψηφιακής τεχνολογίας, καθώς και ο ψηφιακός μετασχηματισμός τους και να αποφευχθεί ο συνωστισμός στους εσωτερικούς χώρους.

Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους.

gmgadministrator6η τροποποίηση της Πρόσκλησης της Δράσης «e-λιανικό» (Α κύκλος).
Διαβάστε Περισσότερα

5η τροποποίηση Απόφασης Ένταξης Αιτήσεων Χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Δράσης «Επιχορήγηση Υφιστάμενων Επιχειρήσεων Γυμναστηρίων, Παιδότοπων»

Δημοσιεύθηκε η πέμπτη (5η) τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Αιτήσεων Χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Δράσης «Επιχορήγηση Υφιστάμενων Επιχειρήσεων Γυμναστηρίων, Παιδότοπων» του ΕΠΑνΕΚ, σχετικά με την ένταξη εκατόν πενήντα μίας (151) αιτήσεων χρηματοδότησης επιπλέον δημόσιας δαπάνης 1.375.260,98 ευρώ. Τα συνολικά ενταγμένα έργα στη Δράση ανέρχονται σε χίλια σαράντα δύο (1.042) και η συνολική δημόσια δαπάνη διαμορφώνεται σε 9.946.973,93 ευρώ.

Δείτε τη σχετική Απόφαση εδώ

gmgadministrator5η τροποποίηση Απόφασης Ένταξης Αιτήσεων Χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Δράσης «Επιχορήγηση Υφιστάμενων Επιχειρήσεων Γυμναστηρίων, Παιδότοπων»
Διαβάστε Περισσότερα

2η τροποποίηση της Απόφασης Έγκρισης Αιτήσεων Χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Δράσης «ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ».

Δημοσιεύθηκε η δεύτερη (2η) τροποποίηση της Απόφασης Έγκρισης Αιτήσεων Χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Δράσης «Επιδότηση Κεφαλαίου Κίνησης Πληττόμενων από την Πανδημία Τουριστικών Επιχειρήσεων Φιλοξενίας – ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» του ΕΠΑνΕΚ, σχετικά με την ένταξη χιλίων πεντακοσίων σαράντα τεσσάρων (1.544) αιτήσεων χρηματοδότησης, συνολικής δημόσιας δαπάνης 55.944.768,35 ευρώ.

Ειδικότερα: i) Οι χίλιες τετρακόσιες ενενήντα μία (1.491) αιτήσεις αφορούν σε Μικρομεσαίες επιχειρήσεις συνολικής δημόσιας δαπάνης 39.836.882,15 ευρώ, ii) oι σαράντα τέσσερεις (44) αιτήσεις αφορούν σε Μικρομεσαίες επιχειρήσεις με χρηματοδότηση άνω των 200.000,00 ευρώ, ανά επιχείρηση, συνολικής δημόσιας δαπάνης 13.750.122,61 ευρώ και iii) οι εννέα (9) αιτήσεις αφορούν σε Μεγάλες επιχειρήσεις, συνολικής δημόσιας δαπάνης 2.357.763,59 ευρώ. Τα συνολικά ενταγμένα έργα στη Δράση ανέρχονται σε δύο χιλιάδες πεντακόσια σαράντα οκτώ (2.548) και η συνολική δημόσια δαπάνη διαμορφώνεται σε 109.627.336,50 ευρώ.

Δείτε τη σχετική Απόφαση εδώ

gmgadministrator2η τροποποίηση της Απόφασης Έγκρισης Αιτήσεων Χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Δράσης «ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ».
Διαβάστε Περισσότερα

Μέχρι τη Δευτέρα οι αιτήσεις για τον Β΄ κύκλο επιδότησης 4.800 νέων θέσεων εργασίας για ανέργους 30 ετών και άνω στις Περιφέρειες Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης, Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου, Θεσσαλίας και Κεντρικής Μακεδονίας

Ξ

Τη Δευτέρα, 27 Σεπτεμβρίου και ώρα 23:59 λήγει η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων επιχειρήσεων για τον Β’ κύκλο του προγράμματος δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας, με συνολικά 4.800 θέσεις για ανέργους 30 ετών και άνω στις Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες της χώρας (Αν. Μακεδονίας και Θράκης, Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου, Θεσσαλίας και Κεντρικής Μακεδονίας), με έμφαση σε μακροχρόνια ανέργους και ανέργους 50 ετών και άνω.

gmgadministratorΜέχρι τη Δευτέρα οι αιτήσεις για τον Β΄ κύκλο επιδότησης 4.800 νέων θέσεων εργασίας για ανέργους 30 ετών και άνω στις Περιφέρειες Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης, Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου, Θεσσαλίας και Κεντρικής Μακεδονίας
Διαβάστε Περισσότερα

ΕΣΠΑ: Ο Β’ κύκλος του προγράμματος e-λιανικό λήγει στις 29/9/2021

Απόκτησε τώρα Ε-shop!
Δωρεάν με 100% επιδότηση μέσω ΕΣΠΑ έως 5000€

 • Σχεδιασμός και κατασκευή
 • Domain name (για 2 έτη)
 • Φιλοξενία και υποστήριξη για 2 έτη
 • Προετοιμασία και υποβολή του φακέλου για το ΕΣΠΑ
 • Εκπαίδευση στη χρήση του E-shop

Δικαιούχοι της δράσης:

Μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του λιανικού εμπορίου και διατηρούν φυσικό κατάστημα ή σε διακριτό της οικίας τους χώρο ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή,  που λειτουργούν νομίμως στη χώρα και έχουν κάνει έναρξη στην αρμόδια ΔΟΥ.
Οι επιχειρήσεις διακρίνονται σε:

 • Υφιστάμενες που έχουν συσταθεί και έχουν αποκτήσει επιλέξιμο ΚΑΔ έως και την 30/09/2019
 • Νεοσύστατες που έχουν συσταθεί και έχουν αποκτήσει επιλέξιμο ΚΑΔ από 1/10/2019 μέχρι την ημερομηνία προκήρυξης της Δράσης (25/6/2021).

Επιδότηση:

 • Έως 5.000 ευρώ σε κάθε επιχείρηση με διακριτό ΑΦΜ για την απόκτηση εξοπλισμού πληροφορικής (30% μέγιστο επιλέξιμο ποσοστό του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού)  και την υλοποίηση άυλων ενεργειών (λογισμικό/υπηρεσίες) με σκοπό την ανάπτυξη και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος.
 • Έως 1.500 ευρώ για αναβάθμιση ηλεκτρονικού καταστήματος εφόσον η επιχείρηση το διέθετε ήδη πριν τις 18/3/2020.

Βασικές Προϋποθέσεις:

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει, μεταξύ άλλων:

 • να δραστηριοποιούνται στο λιανεμπόριο (ΚΑΔ 47 και αναλυτικοί αυτού με όπως περιγράφονται στο Παράρτημα Χ) είτε ως κύρια δραστηριότητα, στην έδρα ή στο υποκατάστημα, είτε ως δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα έσοδα.
 • να διατηρούν Φυσικό Κατάστημα λιανικής πώλησης ειδών, σε διακριτό της οικίας τους χώρο, δηλαδή εμπορικό χώρο που υποδέχεται και εξυπηρετεί πελάτες.
 • να έχει ανασταλεί η λειτουργία τους για τουλάχιστον μία ημέρα στο διάστημα από την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και μετά.

οι υφιστάμενες επιχειρήσεις να έχουν μείωση τουλάχιστον 20% στον κύκλο εργασιών τους κατά το 4ο τρίμηνο του έτους 2020 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του έτους 2019. Για τις νεοσύστατες η μείωση θα θεωρηθεί 100% στον κύκλο εργασιών τους.

Ο χρόνος που δίνεται στις επιχειρήσεις που εντάσσονται για την κατασκευή του ηλεκτρονικού καταστήματος είναι 6 μήνες.

Δείτε την πλήρη πρόσκληση εδώ

Η GMG Solutions αναλαμβάνει πλήρως την αξιολόγηση της επιχείρησης σας, την υποβολή του φακέλου και την υλοποίηση του έργου!

Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2651 181348 & 694 14600 59 και στο
info@gmgsolutions.gr για να συζητήσουμε τη δική σας επένδυση!

gmgadministratorΕΣΠΑ: Ο Β’ κύκλος του προγράμματος e-λιανικό λήγει στις 29/9/2021
Διαβάστε Περισσότερα

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΑΕΔ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 30 ΕΤΩΝ ΜΕ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ

Ξεκινούν άμεσα οι αιτήσεις των επιχειρήσεων για τη δημιουργία 4.700 νέων θέσεων εργασίας μέσω του Β’ κύκλου του προγράμματος απασχόλησης για ανέργους 30 ετών και άνω στις Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες της χώρας (Αν. Μακεδονίας και Θράκης, Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου, Θεσσαλίας και Κεντρικής Μακεδονίας), με έμφαση σε μακροχρόνια ανέργους και ανέργους 50 ετών και άνω.

gmgadministratorΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΑΕΔ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 30 ΕΤΩΝ ΜΕ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ
Διαβάστε Περισσότερα

Επανεκκίνηση Εστίασης – Επιδότηση Κεφαλαίου Κίνησης σε Επιχειρήσεις Εστίασης για Προμήθεια Πρώτων Υλών

Ανακοινώθηκε η νέα δράση «Επιδότηση Κεφαλαίου Κίνησης σε Επιχειρήσεις Εστίασης για Προμήθεια Πρώτων Υλών – Επανεκκίνηση Εστίασης», μέσω του προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα- Επιχειρηματικότητα- Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ 2021-2027. Λήπτες της ενίσχυσης είναι οι Επιχειρήσεις Εστίασης, ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, που νομίμως λειτουργούν και δραστηριοποιούνται στη χώρα.

gmgadministratorΕπανεκκίνηση Εστίασης – Επιδότηση Κεφαλαίου Κίνησης σε Επιχειρήσεις Εστίασης για Προμήθεια Πρώτων Υλών
Διαβάστε Περισσότερα

ΕΣΠΑ: Το e-Λιανικό ξεκινάει στις 22 Φεβρουαρίου!

Απόκτησε τώρα Ε-shop!
Δωρεάν με 100% επιδότηση μέσω ΕΣΠΑ έως 5000€

 • Σχεδιασμός και κατασκευή
 • Domain name (για 2 έτη)
 • Φιλοξενία και υποστήριξη για 2 έτη
 • Προετοιμασία και υποβολή του φακέλου για το ΕΣΠΑ
 • Εκπαίδευση στη χρήση του E-shop

Δικαιούχοι της δράσης:

Μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του λιανικού εμπορίου και διατηρούν φυσικό κατάστημα ή σε διακριτό της οικίας τους χώρο ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή,  που λειτουργούν νομίμως στη χώρα και έχουν κάνει έναρξη στην αρμόδια ΔΟΥ.
Οι επιχειρήσεις διακρίνονται σε:

 • Υφιστάμενες που έχουν συσταθεί και έχουν αποκτήσει επιλέξιμο ΚΑΔ έως και την 30/09/2019
 • Νεοσύστατες που έχουν συσταθεί και έχουν αποκτήσει επιλέξιμο ΚΑΔ από 1/10/2019 μέχρι την ημερομηνία προκήρυξης της Δράσης (12/2/2021).

Επιδότηση:

 • Έως 5.000 ευρώ σε κάθε επιχείρηση με διακριτό ΑΦΜ για την απόκτηση εξοπλισμού πληροφορικής (30% μέγιστο επιλέξιμο ποσοστό του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού)  και την υλοποίηση άυλων ενεργειών (λογισμικό/υπηρεσίες) με σκοπό την ανάπτυξη και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος.
 • Έως 1.500 ευρώ για αναβάθμιση ηλεκτρονικού καταστήματος εφόσον η επιχείρηση το διέθετε ήδη πριν τις 18/3/2020.

Βασικές Προϋποθέσεις:

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει, μεταξύ άλλων:

 • να δραστηριοποιούνται στο λιανεμπόριο (ΚΑΔ 47 και αναλυτικοί αυτού με όπως περιγράφονται στο Παράρτημα Χ) είτε ως κύρια δραστηριότητα, στην έδρα ή στο υποκατάστημα, είτε ως δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα έσοδα.
 • να διατηρούν Φυσικό Κατάστημα λιανικής πώλησης ειδών, σε διακριτό της οικίας τους χώρο, δηλαδή εμπορικό χώρο που υποδέχεται και εξυπηρετεί πελάτες.
 • να έχει ανασταλεί η λειτουργία τους για τουλάχιστον μία ημέρα στο διάστημα από την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και μετά.

οι υφιστάμενες επιχειρήσεις να έχουν μείωση τουλάχιστον 20% στον κύκλο εργασιών τους κατά το 4ο τρίμηνο του έτους 2020 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του έτους 2019. Για τις νεοσύστατες η μείωση θα θεωρηθεί 100% στον κύκλο εργασιών τους.

Ο χρόνος που δίνεται στις επιχειρήσεις που εντάσσονται για την κατασκευή του ηλεκτρονικού καταστήματος είναι 6 μήνες.

Δείτε την πλήρη πρόσκληση εδώ

Η GMG Solutions αναλαμβάνει πλήρως την αξιολόγηση της επιχείρησης σας, την υποβολή του φακέλου και την υλοποίηση του έργου!

Επικοινωνήστε μαζί μας στο 694 14600 59 και στο
info@gmgsolutions.gr για να συζητήσουμε τη δική σας επένδυση!

gmgadministratorΕΣΠΑ: Το e-Λιανικό ξεκινάει στις 22 Φεβρουαρίου!
Διαβάστε Περισσότερα

ΕΣΠΑ: Επιχορήγηση 5.000 ευρώ σε καταστήματα για τη δημιουργία e-shop – Οι λεπτομέρειες του προγράμματος

Στην προδημοσίευση του οδηγού της δράσης για επιχορήγηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων από το ΕΣΠΑ με ποσό έως 5.000 ευρώ για τη δημιουργία ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop) προχώρησε το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Παράλληλα, επισημαίνεται πως ο αρμόδιος υφυπουργός, Γιάννης Τσακίρης αναμένεται να υπογράψει την προκήρυξη έως τα τέλη του μήνα.
Το πρόγραμμα αποσκοπεί στη στήριξη της λειτουργίας των επιχειρήσεων κατά τη διάρκεια της πανδημίας, στον ψηφιακό τους μετασχηματισμό και στη διασφάλιση της οικονομικής δραστηριότητας χωρίς συνωστισμό στους εσωτερικούς χώρους των καταστημάτων.

ΕΣΠΑ: Επιχορήγηση 5.000 ευρώ σε καταστήματα για τη δημιουργία e-shop – Οι λεπτομέρειες του προγράμματος
Διαβάστε Περισσότερα